08 okt 2010 13:04

Verkeersveiligheid

Financiering van de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten

Financiering van de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten

Op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan de FOD Mobiliteit en Vervoer de nodige financiering toekent voor de opvolging van het verkeersveiligheidsbeleid van de lokale en federale politiezones. 

Het ontwerp voorziet het vrijmaken van 300.000 euro voor 2010. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aanwerving van medewerkers die belast zullen zijn met een adviesfunctie bij de politiediensten (4 niveaus A en 2 niveaus B). De opvolging door de FOD Mobiliteit en Vervoer van het verkeersveiligheidsbeleid van de politiediensten volgt vier assen:

  • evaluatie van de handhavingsactiviteiten
  • rapportering
  • beleidsondersteuning
  • ondersteuning van de politiediensten

Deze opdracht moet bijdragen tot de optimalisering van de prestaties van de politiediensten op het vlak van verkeersveiligheid. Bijzondere aandacht zal moeten besteed worden aan de invoering van het wegverkeer als 7de basisfunctionaliteit voor de lokale politie.

De ministerraad heeft anderzijds het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie via het Fonds voor de Verkeersveiligheid 2010.