23 dec 2008 11:00

Verkeersveiligheidsfonds

Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie

Voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de  voorafname op het verkeersveiligheidsfonds voor projecten van de geïntegreerde politie.

Het ontwerp verbetert het vooropgestelde bedrag dat de ministerraad op 25 juli 2008 had goedgekeurd voor de financiering van de projecten van de geïntegreerde politie en regelt de verdeling over de politiezones.