20 apr 2007 17:00

Verkeersveiligheidsfonds

Bedragen toegekend aan FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke aankopen uit het verkeersveiligheidsfonds

Bedragen toegekend aan FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke aankopen uit het verkeersveiligheidsfonds

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Mobiliteit Renaat Landuyt voorstelde met de bedragen toegekend aan de controlediensten van FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer voor gemeenschappelijke aankopen uit het verkeersveiligheidsfonds. 403.160 euro is bestemd voor de controledienst van FOD Financiën en 175.000 euro voor FOD Mobiliteit voor de aankoop van onder andere mobiele betaalterminals en lezers van tachografen door de Federale politie.