07 mei 2010 11:50

Verkiezing van de federale wetgevende Kamers

Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers

Bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voorstelde en dat de kiescolleges voor de verkiezing van de federale wetgevende Kamers bijeenroept.

Op zondag 13 juni 2010 worden de kiescolleges van de kieskringen van het Rijk bijeengeroepen tussen 8 en 13 uur in de kieskantons waar de stemming met papieren stembiljetten gebeurt en tussen 8 en 15 u in de kantons waar de stemming geautomatiseerd is. De nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers en de nieuwe Senaat met de rechtstreeks verkozen senatoren worden op dinsdag 6 juli  2010 bijeengeroepen.