01 mrt 2024 17:58

Verkiezingen: speciaal model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief dat gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de nieuwe speciale modellen van oproepingsbrieven vast voor de verkiezingen van 9 juni 2024. De modellen vastgelegd in het koninklijk besluit van 22 april 2019 zijn immers niet aangepast aan de jonge Belgen en Europeanen van 16 en 17 jaar, die hun stemrecht kunnen uitoefenen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Sinds de wet van 25 december 2023 hebben deze jongeren ook stemrecht voor het Europees Parlement, wat niet het geval was bij de verkiezingen van 2019. De jonge Belg of Europeaan is evenwel niet onderworpen aan de stemplicht voor de verkiezing van het Europees Parlement, wat vermeld moet worden op de oproepingsbrief. Bovendien beoogt het ontwerpbesluit de integratie van inclusief, niet-gendergerelateerd schrijven voor alle speciale modellen van oproepingsbrieven.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.