05 apr 2024 20:19

Verkiezingen: speciaal model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief dat gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe het koninklijk besluit van 22 april 2019 te wijzigen en de nieuwe speciale modellen van oproepingsbrieven vast te stellen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

De speciale modellen vastgelegd in het koninklijk besluit van 22 april 2019 zijn immers niet aangepast aan de jonge Belgen en Europeanen van 16 en 17 jaar die opkomstplicht hebben voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze kunnen dan ook niet gebruikt worden voor de gelijktijdige verkiezingen van 9 juni 2024.

Sinds de wet van 25 december 2023 hebben deze jongeren ook stemrecht voor het Europees Parlement, wat bij de verkiezingen van 2019 niet het geval was. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 maart 2024 heeft artikel 3 van de wet van 25 december 2023 geschorst en onderwerpt de jonge Belg of Europeaan aan de opkomstplicht voor de verkiezing van het Europees Parlement. 

Opdat deze kiezers voor het Europees Parlement zouden kunnen stemmen, moeten de oproepingsbrieven aangepast worden. Bovendien beoogt het ontwerp van koninklijk besluit de integratie van inclusief, niet-gendergerelateerd schrijven voor alle speciale modellen van oproepingsbrieven.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.