17 jan 2007 13:30

Verklaring Premier

Verklaring Premier

Ik kan u mededelen dat ik aan de Ministerraad van vrijdag ga voorstellen om de federale wetgevende verkiezingen te houden op zondag 10 juni aanstaande.

Verklaring Premier Ik kan u mededelen dat ik aan de Ministerraad van vrijdag ga voorstellen om de federale wetgevende verkiezingen te houden op zondag 10 juni aanstaande.

Ik kan u mededelen dat ik aan de Ministerraad van vrijdag ga voorstellen om de federale wetgevende verkiezingen te houden op zondag 10 juni aanstaande. Zoals ik altijd heb aangegeven, zal de regering tot 10 juni, die dag haar project ten volle uitvoeren. Wij zullen inderdaad geen regering van lopende zaken worden. Integendeel. In maart komt er, zoals steeds, een begrotingscontrole die er moet op toezien dat wij voor het 8ste jaar op rij een begroting in evenwicht hebben. Meer nog, wij zullen een overschot van 900 miljoen euro, zijnde 0,3% BBP, boeken. Indien nodig is het ook mijn intentie om de uitvoeringsmaatregelen daartoe vóór de ontbinding van het parlement, m.a.w. vóór het einde van april, ter bespreking en ter stemming aan het Parlement voor te leggen. Kortom, ik kan u verzekeren dat de regering zich door de verkiezingen niet zal laten afleiden van het volbrengen van haar opdracht.