07 feb 2007 18:22

Verklaring Premier nav ontmoeting vrienden van Joe

Verklaring Premier Verhofstadt na afloop van de ontmoeting met "de vrienden van Joe".

Verklaring Premier Verhofstadt na afloop van de ontmoeting met "de vrienden van Joe".

Samen met de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, heb ik daarnet de gelegenheid gehad de Vrienden van Joe opnieuw te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen over de aanpak van de jeugddelinquentie. Wij hebben van die ontmoeting gebruik gemaakt, niet alleen om de verzuchtingen van de jongeren te aanhoren, maar ook om ons "huiswerk" af te geven met betrekking tot de maatregelen die de regeringen de afgelopen maanden hebben genomen om de jeugddelinquentie te bestrijden en te voorkomen. Tijdens deze ontmoeting hebben we ook even stilgestaan bij de tragische dood van Bart Bonroy. Bart's zinloze dood heeft onze samenleving nogmaals zwaar geschokt. We moeten het als onze gezamenlijk opdracht en plicht beschouwen om telkens wanneer dergelijk zinloos geweld gepleegd wordt, dit collectief te veroordelen. Elk van ons moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen. De regeringen hebben na de moord op Joe Van Holsbeeck en na de rascistische moorden in Antwerpen een reeks maatregelen aangekondigd tegen het spijbelen en ter versterking van het toezicht op het openbaar domein en het openbaar vervoer. De wetgeving en de bestraffing werden verstrengd. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de wapenwet, maar ook de verstrenging van de straffen bij agressie en de uitbreiding van de maatregelen die ter beschikking staan van de jeugdrechter. Toch moeten wij ook durven toegeven dat zelfs de meest kordate aanpak van jeugddelinquentie door de overheden zulke drama's, zoals de dood van Joe of Bart, niet hadden kunnen voorkomen. Daarom doe ik opnieuw een oproep aan iedereen, ouders, opvoeders, scholen en verenigingen om steeds opnieuw weer duidelijk te maken dat in onze maatschappij geen plaats is voor dergelijke gewelddaden.