23 apr 2006 19:39

Verklaring Premier Verhofstadt n.a.v. stille mars

Vandaag zijn vele tienduizenden mensen mee opgestapt in een stille mars. Het was een serene optocht. Dat was ook de vraag van de familie. Ik leef op de eerste plaats mee met de familie van Joe. Ik bewonder hen voor de waardige reactie op de zinloze moord op hun geliefde zoon.

Vandaag zijn vele tienduizenden mensen mee opgestapt in een stille mars. Het was een serene optocht. Dat was ook de vraag van de familie. Ik leef op de eerste plaats mee met de familie van Joe. Ik bewonder hen voor de waardige reactie op de zinloze moord op hun geliefde zoon.

Het is dankzij de familie dat de mars een stille mars was. Een aanklacht van de ganse bevolking tegen zinloos geweld. De mars is een belangrijk maatschappelijk signaal waar ik volledig achter sta. Niet alleen omdat deze moord niet kan gebanaliseerd worden. Geen enkel psychologische of sociologische reden kan ze verrechtvaardigen. Maar vooral hopen we dat dit signaal jongeren in de toekomst zal weerhouden om tot een dergelijke misdaad over te gaan. De mars is ook een oproep tot verantwoordelijkheid. Een oproep tot verantwoordelijkheid in hoofde van de overheid. Een geweldloze samenleving zal helaas nooit bestaan. Maar we moeten als overheid elke vorm van geweld of criminaliteit bestrijden. Steaming of afpersing moet daarbij nadrukkelijk worden aangepakt. Want het is ook een bron van racisme. Daarom zullen we aan de jongerencriminaliteit in het algemeen en aan steaming of afpersing in het bijzonder nog meer aandacht besteden in het nationale en de zonale veiligheidsplannen. De mars is ook een oproep tot verantwoordelijkheid van ouders. Ouders moeten voldoende tijd maken voor hun kinderen. Een samenleving steunt op de opvoeding van ouders. Ook dit is een duidelijk signaal. Tot slot is deze stille mars een oproep tot verantwoordelijkheid van iedereen, van de hele samenleving. Niemand mag bij geweld afzijdig blijven. Iedereen moet altijd en steeds opnieuw duidelijk maken dat zinloos geweld niet kan, nooit kan. Ik hoop dat de daders snel gevat zullen worden. Dit is zeer belangrijk. Ik roep dan ook nogmaals iedereen op om mee te helpen. Deze moord op Joe Van Holsbeek mag niet onbestraft blijven. Het moet potentiële daders overtuigen dat onze samenleving dit nooit zal aanvaarden.