26 jun 2006 17:19

Verklaring Premier Verhofstadt over Arcelor Mittal

Verklaring Premier Verhofstadt over Arcelor Mittal

Verklaring Premier Verhofstadt over Arcelor Mittal

Ik ben tevreden met de unanieme houding van de Raad van Bestuur van Arcelor ten aanzien van het gewijzigd bod van Mittal. Ik hoop dat hiermee een einde is gekomen aan het maandenlange steekspel tussen de beide concerns. Ik hoop in de eerste plaats dat dit de onzekerheid die voor de werknemers en de onrust op de financiële markten teweeg brengt, zal wegnemen. De studie, die wij als federale regering, samen met de Vlaamse en Waalse regering, besteld hebben bij de zakenbank Lazard, had uitgewezen dat de fusie van Arcelor en Mittal een mooi industrieel project is en dat de creatie van de grootste staalgroep ter wereld nieuwe kansen biedt voor de Belgische vestigingen van Arcelor. De drie regeringen hebben de afgelopen maanden met beide concerns intensief contact gehouden. Mittal heeft schriftelijke garanties gegeven met betrekking tot de Belgische filialen van Arcelor. Ik reken er dan ook op dat die garanties integraal zullen gehonoreerd worden. Van zodra de fusie bekrachtigd is, zal ik samen met Minister-presidenten van de Vlaamse en Waalse regering, de leiding van de nieuwe groep uitnodigen om de concrete uitvoering van deze garanties te bespreken.