28 jun 2006 19:24

Verklaring van de Eerste Minister

Verklaring van de Eerste Minister naar aanleiding van de ontdekking van de lijkjes van Stacy Lemmens en Nathalie Mahy

Verklaring van de Eerste Minister naar aanleiding van de ontdekking van de lijkjes van Stacy Lemmens en Nathalie Mahy

Diep bedroefd heb ik het tragische nieuws vernomen van de vondst van de lijkjes van Stacy Lemmens en Nathalie Mahy. Er komt dan wel een einde aan een periode van onzekerheid. Maar het is een gruwelijk einde. Het nieuws van de ontdekking laat ons allemaal achter met een gevoel van afkeer, van verdriet, van onmacht. Het is volstrekt onbegrijpelijk wat sommigen bezielt. Twee kleine meisjes, totaal onschuldige kinderen die bovendien nog zo weinig kansen hadden gekregen in het leven. Ik wil aan de familie, naasten en vriendjes van beide meisjes mijn medeleven betuigen en wens hen veel kracht en sterkte toe. Ik wil ook een woord van dank richten tot de Cel Verdwijning van de federale politie voor het werk dat zij heeft geleverd en vooral voor haar niet aflatende inzet bij de zoektocht. Het is ook dankzij het speurwerk van de politie en het parket dat alle daders van zinloos geweld de voorbije weken werden gevat. Ik kan u verzekeren dat geen niemand van hen zijn rechtmatige straf zal ontlopen.