17 jun 2021 16:58

Verklaring van de federale minister van Klimaat Zakia Khattabi naar aanleiding van de uitspraak in de Klimaatzaak

Ik neem nota van de beslissing van het Hof van Brussel waarbij België wordt veroordeeld voor een fout naar burgerlijk recht en voor de schending van de artikelen 2 en 8 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) in de Klimaatzaak. Dit is een veroordeling in rechte, zonder financiële of juridische gevolgen.

Ik respecteer deze uitspraak van het Hof naar aanleiding van een zaak die in 2014 is ingeleid door burgers die zich zorgen maken over het gebrek aan ambitie van ons klimaatbeleid.

Op basis van het meerderheidsakkoord zijn we toegetreden tot deze regering met de ambitie om meer te doen en we zijn van plan om dat waar te maken.

 

Wij hebben onze steun verleend aan de verhoging van de Europese doelstelling om onze emissies tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, en wij zullen alle federale hefbomen aanwenden om deze doelstellingen te bereiken. In dat opzicht heb ik niet op deze veroordeling gewacht. Reeds in april hebben wij een instrument opgezet voor de monitoring van het federale beleid en de maatregelen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Dit nooit eerder geziene mechanisme voor klimaat-governance is een belangrijke stap voorwaarts en de eerste steen van een structurele versterking van het klimaatbeleid op federaal niveau.

Ik zal er ook op toezien dat de noodzakelijke transitie sociaal rechtvaardig is en voor iedereen een succes wordt. Laten we ons klimaatbeleid niet in handen van de rechtbanken leggen, laten we onze verantwoordelijkheid nemen!