13 okt 2009 17:13

VERKLARING VAN DE REGERING OVER HAAR ALGEMEEN BELEID

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter,
Dames en heren,


Ons land en de hele wereld gingen het voorbije jaar door turbulente tijden: financieel, sociaal, economisch. Een “annus horribilis”. We maken de zwaarste crisis mee sinds de tweede wereldoorlog. En crisis brengt onzekerheid met zich. Economisch en maatschappelijk. Mensen hebben nood aan vertrouwen en aan een perspectief. Het is mede aan de overheid om dit te bieden. Om stabiliteit en zekerheid te geven en om, degelijk en duurzaam, stap voor stap de bouwstenen van verbetering aan te reiken. Je kan als land alleen de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen bijzetten. Het is niet de tijd voor spektakel maar om dag in dag uit, met vastberadenheid, stappen in de goede richting zetten en de koers aan te houden.

Bij tijden van crisis, blijkt het belang van waarden. Een financieel stelsel kan niet zonder eerlijkheid, basis van vertrouwen.
Samenwerking en solidariteit, nationaal, Europees en internationaal, zijn onontbeerlijk in crisistijd. Niet het conflict, niet de confrontatie maar dialoog en consensus leiden naar oplossingen. Zowel voor het zoeken naar antwoorden op economische vragen als voor het aanpakken van maatschappelijke problemen.
Het is vanuit die visie dat de regering in de voorbije weken antwoorden heeft uitgewerkt op belangrijke vragen en die zij nu aan u voorlegt.

Lees de beleidsverklaring in bijlage (pdf)