25 mrt 2015 15:59

Verkoop van een terreinstrook op de site van het Engelandplateau - Ukkel

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon stemt de ministerraad in met de verkoop van een terreinstrook op de site van het Engelandplateau te Ukkel.

Het voorwerp van de onderhandse verkoop is een kleine terreinstrook gelegen naast het complex van het Pasteurinstituut. Het Instituut van Volksgezondheid, noch de Regie der Gebouwen hebben bezwaar tegen de verkoop. Omdat interesse van derden uit te sluiten valt, zal de verkoop aan de Tijdelijke Vereniging Engeland onderhands gebeuren. De koper moet er zich toe verbinden een beveiligde afsluiting te plaatsen die de toegang tot de site van het Pasteurinstituut onmogelijk maakt. 

De verkoop dient te gebeuren via het Aankoopcomité Brussel 1.