07 jul 2016 17:06

Verlaging van de jaarlijkse bedragen voor het gebruik van straalverbindingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de jaarlijkse bedragen voor het gebruik van straalverbindingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 over de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. Het ontwerp wil hoofdzakelijk de jaarlijkse gebruiksrechten van straalverbindingen verminderen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt de volgende wijzigingen aan:

  • een verlaging van de jaarlijkse rechten voor het gebruik van straalverbindingen met 20%
  • een wijziging van de methode voor de berekening van de jaarlijkse bedragen voor het gebruik van straalverbindingen, om rekening te houden met het gebruikte spectrum in plaats van met het aantal gebruikte generatoren van elektromagnetische trillingen
  • een reeks wijzigingen in bijlage 2 die op de reglementering slaan die van toepassing is op de vergunning, hoofdzakelijk om deze reglementering aan te passen aan verschillende Europese besluiten

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie. Het wordt nadien voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen