08 sep 2017 14:18

Verlaging van de vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerde kentekenplaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerde kentekenplaat wijzigt.

De vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift dient te worden aangepast omwille van de aanzienlijke terugval die geconstateerd werd van het aantal reservaties van een gepersonaliseerd opschrift na de verhoging van de retributie tot 2000 euro.

Door het bedrag van deze vergoeding te verlagen naar 1000 euro, zal het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift toegankelijker worden voor de burger en wordt verwacht dat dezelfde aantallen zullen uitgereikt worden als vóór de verhoging.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen