24 apr 2021 13:03

Verlaging van het btw-tarief voor de horeca

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op een verlaging van het btw-tarief voor de horeca in het kader van de coronapandemie.

Het ontwerp zorgt ervoor dat van 8 mei tot en met 30 september 2021 een verlaagd btw-tarief van 6% wordt toegepast op de restaurant- en cateringdiensten, met inbegrip van alle dranken en dus ook alcoholische dranken.

Deze maatregel wil bijdragen tot een zo snel mogelijk economisch herstel van de sector door de verplichte sluiting van de horecagelegenheden ingevolge de coronapandemie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten