20 apr 2007 17:00

Verleners van vertrouwensdiensten

Uitvoering van de wet die een juridisch kader vastlegt voor verleners van vertrouwensdiensten

Uitvoering van de wet die een juridisch kader vastlegt voor verleners van vertrouwensdiensten

De ministerraad ging akkoord met vijf ontwerpen van koninklijk besluit die de wet tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertouwensdiensten uitvoeren. De ontwerpen die minister van Economie Marc Verwilghen voorstelde, bestaan uit een algemeen besluit dat de algemene voorwaarden voor de vrijwillige aangifte en de praktische regeling van het algemeen kader van vertrouwensdiensten bevat en vier specifieke besluiten, één voor elke vertrouwensdienst: - de aangetekende elektronische zending, - het elektronisch dateren van gegevens, - het tijdelijk blokkeren van geldsommen, - de elektronische archivering. Die ontwerpen bevatten een aantal voorwaarden waaraan de verlener van de dienst moet voldoen om juridische gevolgen te kunnen verbinden aan zijn dienst. Een elektronische aangetekende zending, kan bijvoorbeeld pas juridische waarde hebben als de verlener van de dienst zich heeft aangemeld en aan de voorwaarden van het besluit voldoet. De accreditatie is vrijwilig en gebeurt bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.