04 jun 2021 15:58

Verlenging energieovereenkomst voor de federale instellingen

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de verlenging van de overeenkomst voor de levering van aardgas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de Federale Overheidsdiensten (FOD's) en andere federale instellingen.

De bestaande overeenkomsten die afgesloten werden met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) lopen af op 31 december 2021. De ministerraad heeft beslist om voor twee bijkomende jaren beroep te doen op deze aankoopcentrale. Op die manier wordt de continuïteit van de energieoplevering (aardgas en elektriciteit) in de gebouwen van de FOD's en andere federale instellingen voor de twee komende jaren gegarandeerd.