17 mei 2024 20:12

Verlenging huisvestingsconventie voor het Eureka secretariaat

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine de verlenging van de huisvestingsconventie voor het Eureka secretariaat goed.

Eureka is een intergouvernementeel initiatief opgericht in 1985 en een van de langst lopende en grootste programma’s in de wereld voor de financiering van internationaal O&O en innoverende projecten. Het is sinds 1986 gevestigd te Brussel.

België is zeer actief in Eureka-projecten in al zijn gewesten. Bovendien zal België ook het voorzitterschap van Eureka op zich nemen voor de periode 2026-2027. Als Eureka voorzitter kan België de Belgische industrie en onderzoekswereld nog beter op de kaart zetten door tijdens de Eureka netwerkvergadering de Belgische stakeholders te gaan bezoeken en in contact te brengen met het ganse Eureka netwerk.

Het betreft een verlenging voor een periode van 6 jaar, vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2030.