26 apr 2024 17:37

Verlenging huurcontract complex te Namen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel een ontwerp van bijakte goed dat voorziet in de gedeeltelijke verlenging van het huurcontract van een complex gelegen aan de rue des bourgeois nr. 7 te Namen.

Momenteel zijn de FOD Financiën (alsook Fedorest), de FOD Mobiliteit en de dienst Wallonië Regio Zuid van de Regie der Gebouwen gegroepeerd op deze site, die drie blokken omvat (A, B en C).

De Regie der Gebouwen stelt in haar Masterplan Namen als doel om een deel van de federale overheidsdiensten die aanwezig zijn in Namen te herhuisvesten tegen 2030, waaronder deze in het complex gelegen aan de rue des bourgeois.

In afwachting van dit Masterplan worden al deze diensten samengevoegd in Blok C. Hierdoor kunnen de uitgaven beperkt worden.