21 jun 2024 16:27

Verlenging huurovereenkomsten voor de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het verlengen van twee en het afsluiten van vier nieuwe huurovereenkomsten voor de vredegerechten.

Concreet betreft het:

  • de verlenging van het huurcontract tot 30 juni 2031 en de uitbreiding van de kantooroppervlakte van het gebouw ‘Laurentide’ in de Vooruitgangstraat 233, Brussel, voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVB)
  • het afsluiten van een bijakte aan de huidige huurovereenkomst alsook van een nieuwe huurovereenkomst voor de inhuurneming van een gebouw in de Zuster Bernardastraat 32, Halle, voor de federale overheidsdiensten Financiën en Justitie
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar voor een gebouw gelegen te Heist-op-den-Berg, Kerkhofstraat 2, voor de huisvesting van het vredegerecht
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar voor een gebouw gelegen in de Alfred Algoetstraat 31 te Lennik, voor de huisvesting van het vredegerecht
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar voor een gebouw gelegen ​​​​​in de Hundelgemsesteenweg 622 te Merelbeke, voor de huisvesting van het vredegerecht
  • het afsluiten van een huurovereenkomst voor een periode van 9 jaar voor een gebouw gelegen in de Amelbergastraat 13 te Zandhoven, voor de huisvesting van het vredegerecht