15 jan 2021 17:24

Verlenging mandaat adjunct-administrateur-generaal van de HVW

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) verlengt.

Het Beheerscomité van het HVW heeft besloten de termijn van de adjunct-administrateur-generaal van de HVW, Luc Meerkens, te verlengen totdat een nieuw adjunct-hoofd wordt benoemd. Zijn mandaat wordt daarom met maximaal zes maanden verlengd, tot 21 juli 2021.