04 dec 2020 19:10

Verlenging overheidsopdracht bij FOD Economie en FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met de verlenging van de overheidsopdracht die in 2018 aan de firma ESRI werd gegund voor Arcgis en FME licenties.

De FOD Economie sloot in 2018 samen met de FOD Financiën een driejarige Enterprise Level Agreement af met de firma ESRI dat onder andere de licenties Arcgis en FME bevat. Deze licenties worden gebruikt om kaarten en geografische analyses te maken en zijn absoluut noodzakelijk voor de FOD Economie en de FOD Financiën.