17 mei 2024 20:12

Verlenging toelage voor lokale veiligheid gemeenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed ter verlenging van de toelage voor gemeenten voor de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie en voor de bestrijding van terrorisme en extremisme.

Gedurende de periode 2002-2023 ontvingen 29 gemeenten samen jaarlijks een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro (2023) voor de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie, en gedurende de periode 2014-2023 ontving een wisselende groep gemeenten samen jaarlijks een bedrag van ongeveer 600.000 à 800.000 euro voor de bestrijding van terrorisme en extremisme in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie.

Deze toelagen worden verlengd tot 31 december 2024.