14 jun 2020 10:55

Verlenging van de aanduiding van leden van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat tijdelijk de aanduiding verlengt van de twee ambtenaren van de Nederlandse taalrol als leden van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën.

Met het koninklijk besluit van 16 april 2015 werden Marie Delbaer en Geert Callaert vanaf 1 mei 2015 aangeduid als lid van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst voor vijf jaar. Het ontwerp verlengt tijdelijk de aanduiding van deze twee Nederlandstalige ambtenaren als leden van het College van die dienst, zodat deze zijn wettelijke opdrachten verder kan uitoefenen.

Deze aanduiding eindigt door de leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst aan te duiden na het afronden van de geschikte selectieprocedure, en uiterlijk op 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.