15 jul 2022 19:09

Verlenging van de accijnsverlaging voor diesel en benzine

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van de tijdelijke verlaging van de accijnstarieven voor benzine en diesel.

Op 16 maart 2022 werd een tijdelijke accijnsverlaging ingevoerd voor diesel en benzine die van toepassing zou zijn tot 30 september 2022. Omwille van de aanhoudende hoge prijzen en om de koopkracht van de bevolking te beschermen, werd beslist om deze tijdelijke verlaging te verlengen tot 31 december 2022.

Samen met de accijnsverlaging werd ook een cliquet-systeem ingevoerd waarmee de accijnstarieven in geval van prijsdalingen opnieuw op het niveau van voor de energiecrisis worden gebracht. Ook de toepassing van dit systeem wordt verlengd tot 31 december 2022. Op 1 januari 2023 zullen de tarieven van de bijzondere accijns voor benzine en diesel opnieuw op het niveau van 1 januari 2022 worden gebracht.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van artikel 420, § 3, 1° van de programmawet van 27 december 2004