26 apr 2012 19:24

Verlenging van de contracten duurzame stad

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van de minister belast met Grote Steden Paul Magnette om de contracten Duurzame stad 2012 van 1 juli tot en met 31 december 2012 te verlengen. De ministerraad keurt eveneens de verdeling van de middelen tussen de steden en gemeenten goed.

Dankzij het Grootstedenbeleid kunnen 17 steden en gemeenten via stadscontracten projecten ontwikkelingen om de levensomstandigheden in stadswijken met moeilijkheden te verbeteren. Het gaat om de verlenging van bestaande projecten om een effciënte overdacht van de bevoegdheid grootstedenbeleid naar de gewesten mogelijk te maken. Het budget voor het tweede semester bedraagt 26 045 794 euro.