14 jul 2023 17:39

Verlenging van de eerste fase van het project "Resolutie-Metissen"

De ministerraad gaat akkoord met de verlenging van de eerste fase van het onderzoeksproject "Resolutie-Metissen" onder gezamenlijke leiding van het Rijksarchief en de Departementen Wetenschapsbeleid, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Het onderzoeksproject geeft uitvoering aan de "Resolutie-Metissen" door een inventarisering van alle persoonlijke dossiers van de metissen waarbij ook onderlinge verbanden worden gelegd. Er moet ook gedetailleerd historisch onderzoek worden gedaan naar de rol die de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten hebben gespeeld in de manier waarop de metissen werden behandeld tijdens het koloniale tijdperk in Belgisch Congo en Ruanda-Urundi.

In dit kader spitst de eerste fase van het project zich toe op de volgende twee kerntaken:

  • het opsporen, identificeren en inventariseren van informatie die de individuele en collectieve geschiedenissen van de metissen die in het kader van de Belgische kolonisatie zijn geboren documenteert, en het leggen van verbanden tussen deze informatie met het oog op de reconstructie van familiebanden
  • beantwoorden aan individuele verzoeken tot tracering van herkomst die door de metissen of hun nakomelingen zijn ingediend

Deze fase begon op 1 september 2019 en zou duren tot 31 augustus 2023. De werkzaamheden in deze eerste fase waren echter veel uitgebreider dan oorspronkelijk gepland. Bovendien hebben de COVID-19-crisis en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeiden, ook tot een zekere vertraging van de werkzaamheden van de onderzoekers geleid.

Daarom wordt nu de verlenging goedgekeurd van fase 1 van het project "Resolutie-Metissen" tot 31 januari 2026. Om deze verlenging te financieren, wordt een bedrag van 350 000 euro verdeeld vanuit de departementen Wetenschapsbeleid, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Het aandeel van elk departement wordt overgemaakt aan het Rijksarchief.