07 mei 2021 17:03

Verlenging van de overheidsopdracht betreffende de software van de loonmotor van de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met een tweede verlenging van de overheidsopdracht betreffende de software en het bijhorend exploitatieplatform van de loonmotor van de geïntegreerde politie.

Concreet gaat het om een gemengde overeenkomst van diensten voor het leveren, het implementeren en het onderhoud van een software en van het bijhorend exploitatieplatform voor het bijhouden van weddedossiers en de loonverwerking van de personeelsleden van de geïntegreerde politie. Deze is gestructureerd op twee niveaus: de front-end en de back-end.

Het oorspronkelijke contract liep tot 25 mei 2017 en werd voor de eerste keer verlengd tot 31 december 2020. Aangezien het systeem van de loonmotor op beide niveaus nog niet klaar is en het absoluut noodzakelijk is voor de berekening van de lonen en een onderbreking in de diensten ondenkbaar is, dient de bestaande overeenkomst dan ook een tweede maal verlengd te worden. 

De back-end van de loonmotor wordt verlengd tot en met 31 december 2021, terwijl de front-end verlengd wordt tot en met 31 december 2023.