25 mrt 2016 15:00

Verlenging van de regels voor toekenning van de toelating van werkgeversgroeperingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nadere regels voor de toekenning van de toelating om te functioneren als werkgeversgroepering verlengt tot 1 juli 2017.

De wet van 12 augustus 2000 over sociale, budgettaire en andere bepalingen voerde het systeem van werkgeversgroeperingen in. Het is voornamelijk de bedoeling om aan de werkgevers, die zich groeperen in een werkgeversgroepering, toe te staan hun behoeften aan arbeidskrachten te mutualiseren.

Het koninklijk besluit van 8 juli 2014 heeft de nadere regels vastgesteld voor de toekenning van de toelating om te functioneren als werkgeversgroepering en heeft. Rekening houdend met het experimenteel karakter van deze bepalingen, werd de duur van de toepassing ervan beperkt tot 1 juli 2016. Conform met het advies van de Nationale Arbeidsraad, die aan een globale juridische oplossing werkt, verlengt het ontwerp de toepassing van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 nu tot 1 juli 2017.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid