07 jul 2017 14:29

Verlenging van de samenwerking met een aankoopcentrale voor de energieleveringen aan federale gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de verlenging van het beroep op een aankoopcentrale in het kader van een contract voor de levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen voor 2018. 

De ministerraad geeft de Regie der gebouwen toelating om de samenwerkingsovereenkomsten met het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) te verlengen voor alle klanten van de Regie der gebouwen en de federale overheidsinstellingen die hiervoor een aanvraag indienen voor een periode van één jaar, verlengbaar.

De ministerraad belast de Regie der gebouwen met de uitvoering van een volledige analyse van de lopende contracten en van de betaalde prijzen over een globaal jaar en ten laatste in maart 2018.