10 nov 2022 15:51

Verlenging van de sociale maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed ter verlenging van de sociale maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie.

De wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (gewijzigd door de wet van 23 december 2021) voorzag verschillende sociale maatregelen om het hoofd te bieden aan de COVID-19-pandemie.  Via vernoemde wet werd o.a. in de mogelijkheid voorzien om:

  • dringende maatregelen te nemen om de opname van patiënten in de ziekenhuizen te beheren
  • medische screeningsprocedures op COVID-19 te laten uitvoeren door gezondheidszorgberoepsbeoefenaars en studenten die normaliter niet bevoegd zijn om dat te doen
  • maatregelen te nemen om voldoende vaccinatiecapaciteit te behouden

De bepalingen treden buiten werking op 1 januari 2023. Het beheersen van de COVID-19-pandemie vereist echter de nodige voorbereidende maatregelen om het verzorgend personeel en de ziekenhuizen te ondersteunen. Daarom wordt de vernoemde wet verlengd tot 1 juli 2023.

De wet kan daarna per zes maanden worden verlengd bij koninklijk besluit na evaluatie in de Ministerraad en dit tot uiterlijk 31 december 2025 gelet op de onvoorspelbaarheid van het Covid-19-virus.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covi-19-pandemie en van de wet van 23 december 2021 tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de Covid-19-pandemie