25 nov 2022 18:00

Verlenging van de steunmaatregelen voor de zeelieden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee wijzigingen aanbrengt in het koninklijk besluit houdende de vrijstelling van bepaalde bijdragen ten behoeve van de ondernemingen die behoren tot de sector van de koopvaardij, de zeesleepvaartsector en die van baggerwerken op zee.

De eerste wijziging is noodzakelijk om het koninklijk besluit in overeenstemming te brengen met de werking van de Dmfa-aangifte, die van toepassing is sinds de integratie van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HVKZ) in de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) op 1 januari 2018.

De tweede wijziging heeft tot doel de gedeeltelijke vrijstelling van werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen uit de sector van de zeesleepvaart en de maritieme baggerwerken te verlengen van 1 januari 2023 tot 31 december 2032. De vrijstelling van de werknemers- en werkgeversbijdragen voor de koopvaardij en van de werkgeversbijdragen van de zeesleepvaart en de maritieme bagger behoort sinds 1 juli 2014 tot de bevoegdheid van de gewesten. 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 6 van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee