16 jul 2021 17:54

Verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019.

Het ontwerp strekt ertoe de strategische veiligheids- en preventieplannen met een jaar te verlengen, tot en met 31 december 2022. In afwachting van de aangekondigde hervorming van het huidige subsidiebeleid zal dit de continuïteit op het terrein waarborgen en de gevolgen voor de administratieve werklast voor zowel de lokale besturen als de administratie tot een minimum beperken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2018-2019