19 dec 2020 06:48

Verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen in 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed ter verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen tot en met 31 december 2021.

Om de hervorming van het huidige subsidiebeleid inzake veiligheid en preventie grondig te kunnen voorbereiden, verlengt dit ontwerp van koninklijk besluit de strategische veiligheids-en preventieplannen met één jaar. In afwachting van de hervorming zorgt dit ontwerp voor continuïteit op het terrein en een minimale impact op de administratieve werklast zowel voor de lokale overheden als voor de administratie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.