06 jul 2024 15:28

Verlenging van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2023-2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen 2023-2024 met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2025.

In afwachting van een hervorming en een rationalisering van het preventiesubsidiebeleid zal deze verlenging zorgen voor continuïteit op het terrein en voor een minimale impact op de administratieve werklast, zowel voor de lokale overheden als voor de administratie. Voor het plan 2025 zullen slechts bepaalde wijzigingen mogelijk zijn, indien de stad/gemeente een nieuw fenomeen wenst aan te pakken.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 20 juli 2022 betreffende de verlenging 2023-2024 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2020-2022