09 nov 2018 18:25

Verlenging van de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tarieven van de vergoeding ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek verlengt.

Het voorontwerp verlengt de tarieven voor een termijn van vijf jaar. De verlenging laat toe om binnen deze termijn de tarieven te wijzigen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek