27 feb 2017 14:20

Verlenging van de termijn voor indiening van de opgave en betaling van de taks op de beursverrichtingen (beurstaks)

De termijn voor indiening van de opgave en betaling van de taks op de beursverrichtingen (beurstaks) is verlengd tot 30 juni 2017.

Reden? Deze termijnverlenging moet de buitenlandse tussenpersonen toelaten een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen en informaticatoepassingen te voorzien. Het koninklijk besluit van 16 februari 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2017, legt de voorwaarden vast voor de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger. Op de internetsite van de FOD Financiën vindt u een model van aanvraag tot erkenning als aansprakelijke vertegenwoordiger en een nieuw model van opgave.  
Welke verrichtingen? Deze termijnverlenging geldt  voor de verrichtingen uitgevoerd in januari, februari, maart en april 2017 door deze buitenlandse tussenpersonen en ook voor verrichtingen uitgevoerd in januari, februari en maart 2017 wanneer de beurstaks wordt betaald door ordergevers met verblijfplaats of vestiging in België. De Programmawet van 25 december 2016 heeft het toepassingsgebied van de beurstaks immers uitgebreid tot verrichtingen in het buitenland door Belgische inwoners of door Belgische vestigingen van een rechtspersoon.