09 mei 2011 15:57

Verlenging van de termijnen voor aanvraag en uitbetaling van een tegemoetkoming voor APRA Leven

Verlenging van de aanvraagtermijn tot 17 augustus 2011
Het Bijzonder Beschermingsfonds heeft de aanvraagtermijn voor de uitbetaling van een tegemoetkoming voor APRA Leven verlengd. Mogelijke rechthebbenden kunnen tot uiterlijk 17 augustus 2011 een aanvraag voor een tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds indienen.

Verlenging van de aanvraagtermijn tot 17 augustus 2011

Het Bijzonder Beschermingsfonds heeft de aanvraagtermijn voor de uitbetaling van een tegemoetkoming voor APRA Leven verlengd. Mogelijke rechthebbenden kunnen tot uiterlijk 17 augustus 2011 een aanvraag voor een tegemoetkoming van het Bijzonder Beschermingsfonds indienen.

Het vereiste aanvraagformulier is downloadbaar op de website www.bijzonderbeschermingsfonds.be. Het kan eventueel ook telefonisch, via mail of schriftelijk aangevraagd worden.

Verlenging van de uitbetalingstermijn tot 4 september 2011

De Nationale Bank van België heeft op 3 mei 2011 beslist dat de uitbetalingstermijn voor de tegemoetkoming van APRA Leven verlengd wordt tot 4 september 2011.

Meer informatie

o Officieel bericht Belgisch Staatsblad 08.03.2011, Ed. 2, pag. 15590 - 15591
www.bijzonderbeschermingsfonds.be
o Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen
Algemene Administratie van de Thesaurie, Deposito- en Consignatiekas
         B – Kunstlaan 30 – 1040 Brussel
o Tel 0257 478 40
o Mail: bijzonderbeschermingsfonds.thesaurie@minfin.fed.be