20 jun 2020 10:31

Verlenging van de voedselhulpsteun voor de doelgroepen van de OCMW's

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de steun verlengt voor de dringende maatregelen in het kader van voedselhulp voor de doelgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's).

Het ontwerp kent een subsidie aan de OCMW’s voor een bedrag van 3 miljoen euro om hun initiatieven te ondersteunen op het vlak van participatie en sociale activering van hun gebruikers in het kader van de toegang tot levensmiddelen en basishygiëneproducten.

Een eerste subsidie voor een bedrag van 3 miljoen euro werd toegekend aan de OCMW’s om de begunstigden financieel te ondersteunen die geen toegang meer zouden hebben tot de voedselbanken. De tweede subsidie, die het voorwerp is van dit ontwerp, komt in aanvulling op deze eerste dringende hulp, met name om bijkomende steun te verlenen naast de voedselpakketten die verdeeld worden door de organisaties in het veld.

Deze steun laat toe tegemoet te komen aan de vraag van de GEES om de aankoop van levensmiddelen te ondersteunen via bijkomende middelen naast de voedselpakketten, zoals voedselcheques, bons of andere initiatieven op het vlak van voedselhulp. Bovendien laat de subsidie de aankoop toe van hygiënemateriaal (handschoenen, zeep, gel, maskers…), met name voor de bijzonder kwetsbare groepen die geen toegang hebben tot materiaal dat bescherming biedt tegen COVID-19. De duur van de subsidie loopt tot 31 december 2020.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.