06 jul 2012 18:09

Verlenging van een exploitatiecontract voor ICT Shared Services van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Elio Di Rupo om het exploitatiecontract voor ICT Shared Services van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de firma SIS van 12 juli 2012 tot 11 juli 2013 te verlengen.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel in afwachting van het nieuwe contract dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister zal afsluiten na publicatie van de nieuwe overheidsopdracht.