10 nov 2016 18:24

Verlenging van het beheerscontract van de servers van de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, het huidige systeembeheerscontract van de FOD Binnenlandse Zaken met een jaar verlengd.

Ten behoeve van de continuïteit wordt de opdracht van de huidige contractant met twaalf maanden verlengd, zodat er een nieuw lastenboek geschreven en een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart kan worden.