26 mei 2023 16:48

Verlenging van het contract voor levering van gas en elektriciteit aan federale gebouwen en installaties in 2024 en 2025

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met de verlenging voor 2024 en 2025 van het contract voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris om het leveringscontract voor elektriciteit en aardgas met het VEB (Vlaams Energiebedrijf) te verlengen met twee jaar (2024 en 2025) voor de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen die zich bij dit contract wensen aan te sluiten (Astrid, Fedasil, RSZ etc.).

De huidige overeenkomsten lopen ten einde op 31 december 2023 om 23.59uur voor de levering van elektriciteit en op 1 januari 2024 om 6.00uur voor de levering van aardgas. Vanaf nu moeten we de continuïteit van de energielevering voor de komende jaren verzekeren.

Een groen energieleveringscontract: sinds 2013 voorziet de Regie der Gebouwen zich van groene elektriciteit en aardgas en sinds 2017, via haar medewerking met het VEB. Het huidige contract bepaalt immers dat de aankoop en de levering van elektriciteit gecertificeerd zijn door middel van certificaten voor de waarborg van 100% hernieuwbare oorsprong, waarvan 50% afkomstig uit België, en de rest uit Europa.

Daarnaast is de Regie tijdens deze periode belast met de studie van de energieleveringsmarkt. Ze bespreekt met de haar aankoopcentrales wat de voorwaarden zijn van een eventueel toekomstig energieleveringscontract voor al haar klanten, verricht een marktonderzoek bij de energieleveranciers van de privésector, analyseert de haalbaarheid en de noodzakelijke voorwaarden voor de overweging van alle bestaande mogelijkheden om een gemeenschappelijke opdracht te plaatsen met Defensie en Infrabel om te kunnen genieten van een schaalvoordeel en lagere prijzen.

Op basis van de resultaten van de verschillende hierboven vermelde stappen, zal er een voorstel voor de beste aanpak van de energielevering voor 2025 - 2028 voorgelegd worden aan de Interkabinettenwerkgroep vóór eind december 2023.