13 dec 2019 16:11

Verlenging van het horizontaal protocol over uitgaven voor overgehevelde bevoegdheden van sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van bijvoegsel bij het horizontaal protocol van 17 december 2014 goed.

Het horizontaal protocol regelt de aanrekening, op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van bepaalde uitgaven voor de bevoegdheden van sociale zekerheid die door de zesde staatshervorming van het federale niveau naar de deelgebieden werden overgeheveld en waarvoor de betrokken federale instellingen van sociale zekerheid tijdelijk de dienstverlening voor rekening van de deelgebieden verderzetten, voor zover de betrokken sectoren nog niet bij decreet of ordonnantie door de deelgebieden werden overgenomen.

De federale dienstverlening gaat door totdat de gemeenschappen en gewesten de bestaande maatregelen en bepalingen vervangen of opheffen. De door de deelgebieden aangevraagde verlenging van het horizontaal protocol tot de periode 2018- 2019 volstaat echter niet om de verderzetting van de federale dienstverlening op te vangen. Daarom voorziet dit ontwerp van bijvoegsel een bijkomende verlenging van het horizontaal protocol.

Ontwerp van bijvoegsel bij het horizontaal protocol van 17 december 2014 afgesloten tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend