06 jul 2012 18:09

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad hernieuwt op voorstel van minister van Werk Monica de Coninck het mandaat van de heer Luc Meerkens als adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Het mandaat wordt vanaf 22 juli 2012 voor zes jaar verlengd.