21 jun 2019 18:56

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de tweede hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Bij ministerieel besluit werd het mandaat van Luc Meerkens, adjunct-administrateur-generaal van de HVW, een eerste keer verlengd tot 21 januari 2019. Het werd hernieuwd voor een periode van zes maanden, eindigend op 21 juli 2019. Het beheerscomité van de HVW heeft bij brief van 9 mei 2019 aan de minister van Werk gevraagd om de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het HVW te hernieuwen tot de aanstelling van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. 

De verlenging van het mandaat wordt bijgevolg voor een tweede maal hernieuwd tot de aanstelling van een vervanger, voor maximum zes maanden, dus tot 21 januari 2020.