17 jan 2020 15:40

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad brengt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een eensluidend advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit dat de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen hernieuwt.

Luc Meerkens werd met ingang van 22 juli 2006 aangesteld als adjunct-administrateurgeneraal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor zes jaar, hernieuwd bij koninklijk besluit van 10 juli 2012. Een ministerieel besluit van 16 juli 2018 verlengde het mandaat van Luc Meerkens een eerste keer tot 21 januari 2019. In afwachting van de aanduiding van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal werd de verlenging van het mandaat van de heer Meerkens bij ministeriële besluiten van 25 januari 2019 en 24 juni 2019 telkens hernieuwd voor een periode van zes maanden, en dit tot 21 januari 2020. Het beheerscomité van de HVW heeft bij brief van 4 december 2020 aan de minister van Werk gevraagd om de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de HVW te hernieuwen tot de aanstelling van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. Het ontwerp van ministerieel besluit verlengt bijgevolg het mandaat van Luc Meerkens met zes maanden tot 21 juli 2020.