26 okt 2020 14:31

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van FEDRIS

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van ministerieel besluit goed dat de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van FEDRIS hernieuwt.

Het mandaat van Pascale Lambin als adjunct-administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS) wordt hernieuwd vanaf 31 oktober 2020. De verlenging duurt tot de aanstelling van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. De procedure hiervoor is gestart, maar heeft nog niet geleid tot een benoeming.