24 mei 2012 17:41

Verlenging van het mandaat van de adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

De ministerraad verlengt op initiatief van minister van Justitie en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block het mandaat  van mevrouw Eva Vissers als adjunct-commissaris van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor vijf jaar vanaf 1 juni 2012 .

De ministerraad bekrachtigt ook het finaal evaluatieverslag van mevrouw Vissers.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een onafhankelijke administratieve instantie die asielaanvragen onderzoekt.